Auteur: Ellen

Ervaringsgericht leren

Ervaringsgericht leren

Bij de methodiek die ik toepas tijdens het coachen met de paarden hoort ‘’ervaringsgericht leren’’. Maar wat is dat eigenlijk? De naam verraad het natuurlijk al een beetje, namelijk leren door te ervaren. En dat zit zo; De coach vraagt de coachee ‘’iets’’ te doen met het paard. Dit ‘’iets’’ kan van alles zijn. Bijvoorbeeld contact maken met een paard, wandelen met een paard, een activiteit uitvoeren met een paard, noem het maar op, dit staat niet van tevoren vast. Wat wel vaststaat is dat het ‘’iets’’ altijd afgestemd wordt op de coachee en zijn of haar behoeftes. Tijdens het ‘’iets’’ ontstaat er een situatie waar de coachee dan op reageert; deze hoort, ziet, ruikt en voelt wat er dan gebeurd. Dus niet (alleen) denken, maar doen! Hierdoor wordt er een verband gelegd tussen het denken en het voelen. Maakt het nu net dat juist het missen van dit verband, hetgeen is wat zorgt voor onbegrip, en dus een coachvraag.

De situatie zorg voor reflectiemomenten welke de coach teruglegt aan de coachee. De coach helpt op die manier de ervaring bewust te maken, verbanden te leggen. Door het gedrag en de ervaring bewust te maken, kan de coachee daarna experimenteren met het nieuwe, bewuste gedrag. En zien en merken welk effect dit heeft.

En wat is dan het nut van de paarden tijdens het ervaringsgericht leren? Nou, door de oordeelloosheid en aanwezigheid van het paard ontstaat er een omgeving en een situatie die veilig is voor de coachee om te ervaren en experimenteren. Ook reageren de paarden direct op de houding en het gedrag van de coachee op dat moment. In het hier en nu. Zij zullen dan ook meteen anders reageren wanneer het gedrag van de coachee veranderd. Hierdoor kan de coachee experimenteren met verschillende houdingen en ander gedrag. En direct ervaren hoe daarop wordt gereageerd!

Ervaringsgericht leren is dus een snelle en effectieve manier om je houding en gedrag bewust te maken. Wat doe jij, hoe doe je dat en welk effect heeft dat? En wat gebeurt er als je dit gedrag en die houding veranderd? De paarden spelen een essentiële rol in het bewustmaken van het onbewuste en het uitproberen van (het experimenteren met) ander gedrag.

Doordat de coachee alles zelf ervaart, zal de oplossing van de vraag door haar/hem zelf gevonden worden. Is het niet op dat moment, dan is het wel in de uren, dagen of maanden daarna. Hierdoor kan de coachee er ook zelf in het dagelijks leven mee aan de slag!

Paard als spiegel?!

Paard als spiegel?!

Als mensen vragen wat voor werk ik doe zei ik vroeger altijd: paardencoach. Er waren grofweg twee manieren waarop mensen dan reageerden. De eerste was: ‘’Ooh dus jij coacht paarden!’’. ‘’Nee ik coach mensen, met behulp van paarden’’ legde ik dan uit. De tweede reactie was’’ Ooh dat is toch dat paarden spiegelen?’’ ‘’Ja, zoiets’’ was dan altijd mijn antwoord. Ik kon nooit volmondig JA! antwoorden. Maar waarom eigenlijk niet? Dat paarden spiegelen is iets wat zowel door paardencoaches als klanten wordt gezegd. Maar is dat wel zo? En hoe zit dat dan?

Spiegelen (werkwoord)

Spie ~ gel ~ en
Reflecteren, Weerspiegelen

Bron: complete-encyclopedie.nl

In de encyclopedie staat dus dat spiegelen reflecteren/weerspiegelen betekent. Er wordt weleens gezegd dat paarden ‘’de spiegel van de ziel zijn’’. Maar hoe zit dat dan?

Tijdens het coachen, maar ook in mijn eigen omgang met de paarden, ben ik al veel situaties tegengekomen waarin paarden reageerden op de mens. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Iemand kreeg de opdracht een rondje te lopen met een paard, maar die persoon had er eigenlijk geen zin in. Het paard zette geen stap en bleef stokstijf stilstaan.
  • Iemand was onzeker en wilde een paard een halster omdoen, het paard liep weg.
  • Iemand zat niet lekker in zijn vel en had weinig energie. Een normaliter druk paard was rustig en hield zijn gemak.

In al deze gevallen reageerde het paard op de persoon. Het paard vertoonde óf hetzelfde gedrag óf totaal ander gedrag. Een spiegel laat precies hetzelfde zien als wat er voor hem staat. Een spiegel kan het beeld niet veranderen wat hij ziet. Laat het paard zien wat er in jou afspeelt? Jazeker. Laat hij dit zien door jouw gedrag te spiegelen? Dat antwoord mag je zelf geven.

Paarden reflecteren door te reageren op jouw gedrag en maken jouw gedrag hierdoor inzichtelijk. Soms weerspiegelen ze jouw gedrag door hetzelfde gedrag te vertonen. Soms niet. Desalniettemin is elke feedback die de paarden geven nuttig en zeggen ze wat over jou. Spiegels of niet, leermeesters zijn het zeker!

En wat doe ik nou precies voor werk, mijn antwoord tegenwoordig is: ‘’Ik coach mensen met behulp van paarden’’. Duidelijk, toch!

Coaching met paarden: fabel of feit?

Coaching met paarden: fabel of feit?

Coaching met paarden wordt regelmatig opgevat als iets ‘’zweverigs’’ of iets waarvan men niet weet of het wel ‘’nut’’ heeft. Mensen die een sessie ervaren hebben zullen (bijna) allemaal bevestigen dat het wel degelijk werkt. De groep mensen die het nog niet ervaren heeft kan hier open of sceptisch tegenaan kijken. Logisch, want wat is eigenlijk de wetenschappelijke onderbouwing achter het coachen met paarden? Omdat het een relatief nieuw is, is er nog niet heel veel onderzoek gedaan naar deze specifieke stroming. Wel is er al redelijk wat onderzoek gedaan naar equine-assisted interventies (EAI), interventies met behulp van paarden. Wat natuurlijk een gemeenschappelijke factor is met het coachen met paarden.

Het eerste wat naar voren komt bij de onderzoeken is dat het coachen met paarden effectief is door de directe feedback van het paard (Vugs, 2005). Dit wordt versterkt doordat paarden groot en imposant zijn. Dit zorgt voor inzicht in eigen gedrag, wat kan zorgen voor gedragsverandering (Simoens, 2007).

Ook is gebleken dat de inzet van paarden bij therapie met kinderen zorgt voor het toenemen van positief gedrag en het afnemen van negatief gedrag (Braat, 2009). Paarden reageren op de non-verbale communicatie van de mens. Het paard geeft dan puur terug wat deze ervaart bij de mensen, zonder zich af te laten leiden door wat de mens zegt (Kamp, van de, 2010).

Bij meerdere studies is gebleken dat er tijdens de interactie met dieren oxytocine vrijkomt. Oxytocine is een hormoon die de stress verlaagt, wat een belangrijke rol speelt bij het coachen met paarden (Beetz et al., 2012). Zo heeft een verlaagd stressniveau een positief effect op sociale aandacht, sociaal gedrag, stemming, hartslag en bloeddruk, interpersoonlijke interacties, angst en bezorgdheid, mentale en lichamelijke gezondheid (Keulseweg, 2016).

Ook geven paarden tijdens de coachsessies steun. Steun zorgt ook voor een verminderd stressniveau. In een dubbelblind onderzoek, waarbij mensen werden blootgesteld aan een stresstest, kregen zij willekeurig oxytocine of een placebo toegediend. Daarnaast kregen zij wel of geen steun van hun beste vriend. De resultaten toonden dat de combinatie van de oxytocine met steun van een vriend zorgde voor het laagste stressniveau en een toename van kalmte. Ook hadden zij de minste angst. (Baumgartner et al., 2003)

De combinatie van het paard (de steun) en de oxytocine die vrijkomt bij de aanwezigheid van het paard zorgt er dus voor dat coaching met paarden zo effectief is. Meer onderzoek is duidelijk nodig om een beter (wetenschappelijk)beeld te krijgen van het effect van coachen met paarden.

Maar wat is beter dan lezen? Juist, ervaren. Dus wil je weten welk effect coachen met paarden nu echt heeft? Ervaar het zelf tijdens een sessie coaching met paarden.

 

Bronnen:
Baumgarter, T., Ehlert, U., Heinrichs, M., Kirschbaum, C. (2003) Social support and oxytocine interact to suppress cortisol and subjective responses to psychosocial stress. Biol Psychiatry 54 (12); 1389:1398.
Beetz, A., Julius, H., Kotrschal, K., Uvnas-Moberg, K. (2012) Psychsocial and psychophysiological effects of human-animal interactions; the possible rol of oxytocin. Front Psychol; 3:234.
Braat, O. (2009) The effectiveness of Equine-Assisted Activities on the behaviors of children with learning disabilities. Afstudeerscriptie Hogeschool Van Hall Larenstein.
Kamp, van de, A. (2010). Een paard liegt niet. Rapportage afstudeeronderzoek.
Keulseweg (2016). Oxytocine. In: EAC magazine nummer 2. Pagina 14-16.
Simoens, H. (2007) Het paard als middel bij coaching – Onderzoek naar het effect van equicoaching bij leidinggevenden. Afstudeerscriptie Katholieke Hogeschool Zuidwest Vlaanderen.
Vugs, R. (2005) Coaches in de wei. In: Tijdschrift voor Coaching, nummer 1, 2005.
Welkom!

Welkom!

Welkom op de website van Trinitas Coaching!

Houd deze pagina goed in de gaten voor interessante blogs!