Coaching met paarden: fabel of feit?

Coaching met paarden: fabel of feit?

Coaching met paarden wordt regelmatig opgevat als iets ‘’zweverigs’’ of iets waarvan men niet weet of het wel ‘’nut’’ heeft. Mensen die een sessie ervaren hebben zullen (bijna) allemaal bevestigen dat het wel degelijk werkt. De groep mensen die het nog niet ervaren heeft kan hier open of sceptisch tegenaan kijken. Logisch, want wat is eigenlijk de wetenschappelijke onderbouwing achter het coachen met paarden? Omdat het een relatief nieuw is, is er nog niet heel veel onderzoek gedaan naar deze specifieke stroming. Wel is er al redelijk wat onderzoek gedaan naar equine-assisted interventies (EAI), interventies met behulp van paarden. Wat natuurlijk een gemeenschappelijke factor is met het coachen met paarden.

Het eerste wat naar voren komt bij de onderzoeken is dat het coachen met paarden effectief is door de directe feedback van het paard (Vugs, 2005). Dit wordt versterkt doordat paarden groot en imposant zijn. Dit zorgt voor inzicht in eigen gedrag, wat kan zorgen voor gedragsverandering (Simoens, 2007).

Ook is gebleken dat de inzet van paarden bij therapie met kinderen zorgt voor het toenemen van positief gedrag en het afnemen van negatief gedrag (Braat, 2009). Paarden reageren op de non-verbale communicatie van de mens. Het paard geeft dan puur terug wat deze ervaart bij de mensen, zonder zich af te laten leiden door wat de mens zegt (Kamp, van de, 2010).

Bij meerdere studies is gebleken dat er tijdens de interactie met dieren oxytocine vrijkomt. Oxytocine is een hormoon die de stress verlaagt, wat een belangrijke rol speelt bij het coachen met paarden (Beetz et al., 2012). Zo heeft een verlaagd stressniveau een positief effect op sociale aandacht, sociaal gedrag, stemming, hartslag en bloeddruk, interpersoonlijke interacties, angst en bezorgdheid, mentale en lichamelijke gezondheid (Keulseweg, 2016).

Ook geven paarden tijdens de coachsessies steun. Steun zorgt ook voor een verminderd stressniveau. In een dubbelblind onderzoek, waarbij mensen werden blootgesteld aan een stresstest, kregen zij willekeurig oxytocine of een placebo toegediend. Daarnaast kregen zij wel of geen steun van hun beste vriend. De resultaten toonden dat de combinatie van de oxytocine met steun van een vriend zorgde voor het laagste stressniveau en een toename van kalmte. Ook hadden zij de minste angst. (Baumgartner et al., 2003)

De combinatie van het paard (de steun) en de oxytocine die vrijkomt bij de aanwezigheid van het paard zorgt er dus voor dat coaching met paarden zo effectief is. Meer onderzoek is duidelijk nodig om een beter (wetenschappelijk)beeld te krijgen van het effect van coachen met paarden.

Maar wat is beter dan lezen? Juist, ervaren. Dus wil je weten welk effect coachen met paarden nu echt heeft? Ervaar het zelf tijdens een sessie coaching met paarden.

 

Bronnen:
Baumgarter, T., Ehlert, U., Heinrichs, M., Kirschbaum, C. (2003) Social support and oxytocine interact to suppress cortisol and subjective responses to psychosocial stress. Biol Psychiatry 54 (12); 1389:1398.
Beetz, A., Julius, H., Kotrschal, K., Uvnas-Moberg, K. (2012) Psychsocial and psychophysiological effects of human-animal interactions; the possible rol of oxytocin. Front Psychol; 3:234.
Braat, O. (2009) The effectiveness of Equine-Assisted Activities on the behaviors of children with learning disabilities. Afstudeerscriptie Hogeschool Van Hall Larenstein.
Kamp, van de, A. (2010). Een paard liegt niet. Rapportage afstudeeronderzoek.
Keulseweg (2016). Oxytocine. In: EAC magazine nummer 2. Pagina 14-16.
Simoens, H. (2007) Het paard als middel bij coaching – Onderzoek naar het effect van equicoaching bij leidinggevenden. Afstudeerscriptie Katholieke Hogeschool Zuidwest Vlaanderen.
Vugs, R. (2005) Coaches in de wei. In: Tijdschrift voor Coaching, nummer 1, 2005.

Comments are closed.