Ervaringsgericht leren

Ervaringsgericht leren

Bij de methodiek die ik toepas tijdens het coachen met de paarden hoort ‘’ervaringsgericht leren’’. Maar wat is dat eigenlijk? De naam verraad het natuurlijk al een beetje, namelijk leren door te ervaren. En dat zit zo; De coach vraagt de coachee ‘’iets’’ te doen met het paard. Dit ‘’iets’’ kan van alles zijn. Bijvoorbeeld contact maken met een paard, wandelen met een paard, een activiteit uitvoeren met een paard, noem het maar op, dit staat niet van tevoren vast. Wat wel vaststaat is dat het ‘’iets’’ altijd afgestemd wordt op de coachee en zijn of haar behoeftes. Tijdens het ‘’iets’’ ontstaat er een situatie waar de coachee dan op reageert; deze hoort, ziet, ruikt en voelt wat er dan gebeurd. Dus niet (alleen) denken, maar doen! Hierdoor wordt er een verband gelegd tussen het denken en het voelen. Maakt het nu net dat juist het missen van dit verband, hetgeen is wat zorgt voor onbegrip, en dus een coachvraag.

De situatie zorg voor reflectiemomenten welke de coach teruglegt aan de coachee. De coach helpt op die manier de ervaring bewust te maken, verbanden te leggen. Door het gedrag en de ervaring bewust te maken, kan de coachee daarna experimenteren met het nieuwe, bewuste gedrag. En zien en merken welk effect dit heeft.

En wat is dan het nut van de paarden tijdens het ervaringsgericht leren? Nou, door de oordeelloosheid en aanwezigheid van het paard ontstaat er een omgeving en een situatie die veilig is voor de coachee om te ervaren en experimenteren. Ook reageren de paarden direct op de houding en het gedrag van de coachee op dat moment. In het hier en nu. Zij zullen dan ook meteen anders reageren wanneer het gedrag van de coachee veranderd. Hierdoor kan de coachee experimenteren met verschillende houdingen en ander gedrag. En direct ervaren hoe daarop wordt gereageerd!

Ervaringsgericht leren is dus een snelle en effectieve manier om je houding en gedrag bewust te maken. Wat doe jij, hoe doe je dat en welk effect heeft dat? En wat gebeurt er als je dit gedrag en die houding veranderd? De paarden spelen een essentiële rol in het bewustmaken van het onbewuste en het uitproberen van (het experimenteren met) ander gedrag.

Doordat de coachee alles zelf ervaart, zal de oplossing van de vraag door haar/hem zelf gevonden worden. Is het niet op dat moment, dan is het wel in de uren, dagen of maanden daarna. Hierdoor kan de coachee er ook zelf in het dagelijks leven mee aan de slag!


Comments are closed.